Kệ sắt chứng từ cao 2.400 x ngang 1.000 x sâu 500 mm

Danh mục: